Zúčastněné organizace výstavy musí při veterinární přejímce předložit platné očkovací průkazy psů a koček obsahující záznamy o provedené vakcinaci, tj. pro psy (i štěňata) očkování proti vzteklině a infekčním chorobám (vzteklina poprvé aplikovaná musí být pak starší 1 měsíc), kočky – vakcinace proti infekčním nemocem.

Všichni psi a kočky musí být zdraví. Zvířata, která neprojdou veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit.

Dbejte prosím na to, aby očkování měla správnou dobu platnosti.

  • Všichni účastníci jsou povinni dodržovat v areálu čistotu a uklízet po psech exkrementy.
  • Pořadatel neručí za případné škody způsobené zvířaty či účastníky výstavy. Za případné škody zodpovídá každý účastník sám.
  • V areálu je zakázáno volné pobíhání psů, pořadatel neodpovídá za ztrátu, zranění, onemocnění nebo úhyn psa nebo kočky během pořádání výstavy.
  • Každý účastník je povinen zajistit zvířatům přísun vody a zajistit pohodu zvířat.
  • Je zakázáno nechávat zvířata ve vozidlech.
  • Příjezd útulků do areálu je možný od 7:00 hodin, nejpozději však v 8:30 hodin.
  • Parkování vozidel – v prostoru areálu smí parkovat vždy jedno vozidlo zúčastněného útulku. Další vozidla musí parkovat mimo areál.
  • Návštěvníci parkují vždy mimo areál.
  • Neprodleně po skončení výstavy bude krmivo a potřeby nakoupené a získané na akci od návštěvníků a od sponzorů rozděleno mezi zúčastněné útulky.