Obecně prospěšná společnost PESOS, o.p.s., již v tuto chvíli přislíbila naší akci věnovat částku cca 40.000,- Kč na nákup krmiva pro všechny zúčastněné spolky letošního Snu zvířat!!!!! DĚKUJEME za pomoc, partnerství i podporu !

Více o společnosti na: www.pesos.cz